Šta obuhvata fitnes?

Fitnes obuhvata 3 komponente: Aerobni faktorAerobne aktivnosti su aktivnosti koje iziskuju puno kiseonika. Na taj nacin se vrši njegovo raspoređivanje kroz naše krvne sudove sve do krvotoka, srca i pluća. Aerobni faktor se podstiče vežbama koje obuhvataju veliki broj ponavljanja, kao sto su vožnja bicikla, trčanje, preskakanje konopca i sl. Mišićni razvojMožda će Vam zvučati […]