Deep fake tehnologija. Granica nemogućeg u moguće?

Kada pričamo o najnovijim tehnologijama, svesni smo da veštačka inteligencija (AI) veoma brzo zauzima svoje mesto u svim sferama našeg života. Određene tehnologije u pravom smislu predstavljaju budućnost kakvu možda nismo mogli ni da zamislimo. Jedna od njih je Deep fake. Deep fake tehnologija koja predstavlja vrstu veštačke inteligencije (AI) koristi se za stvaranje lažnih […]